Het werkt heel simpel, geen moeilijke winkelwagentjes of inlogsystemen. De kosten zijn bij elke vorm van bestellen duidelijk vermeld!

De mogelijkheden: bestellen en vooruit betalen, onder rembours versturen of afhalen in de winkel zonder extra kosten. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van iDEAL om te betalen.

Garantie en omruilrechten? Zoals u van ons gewend bent! Of in de winkel of even een mail dat u iets wilt retourneren. U betaalt alleen de verzendkosten. In uw bestelbevestiging vindt u een link naar het retourformulier.

Voor vragen: info@scubacenter.nl of telefonisch 020-4883322

Algemene voorwaarden Scuba Center Amsterdam
Artikel 1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Scuba Center Amsterdam: Scuba Center Amsterdam, Van Woustraat 220, 1073 NB Amsterdam, tel: 020-4883322, Rabobank reknr NL22RABO117.8865.72, KvK 34204735, BTW NL001946300B21, www.scubacenter.nl, info@scubacenter.nl; de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.
- Consument: de wederpartij in een overeenkomst.
- Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.
- Product: een door verkoper aangeboden zaak.
- Online-shop: webwinkel verbonden aan het domein www.scubacenter.nl.
- Schriftelijk: lees per brief, fax of e-mail.


1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)

1.5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de cons...

Lees meer